Onze producten kenmerken zich door de hoge aansluiting bij de door ons geadviseerde doelgroep.
Hierbij wordt naadloze integratie nagestreefd en worden de dure maatwerkcomponenten zoveel als mogelijk vermeden.
Wij zien het als positief dat ons product onlineleden.nl vooral aansluit (maar zeker niet alleen) bij de volgende organisaties:

  • Verenigingen met een jaarlijkse contributiestromen
  • Verenigingen van specialisten in een vakgebied
  • Carnavalsverenigingen
  • Clubs met teams en groepen
  • Opleidingsinstituten
  • Dansscholen
  • Balletscholen
  • Vriendenteams
  • Winkels
  • Politieke partijen


Neem vrijblijvend contact met ons op om uw profiel te toetsen.

Voor de relaties die opvolgmomenten zeer belangrijk vinden kunnen vele componenten van  ²M-CRM, een tailor made Customer Relationship Management Systeem,  naadloos worden geïntegreerd.

©2015 ²M-solutions | verenigingssoftware
onlineleden.nl is één van de onderscheidende ICT oplossingen van ²M-solutions
Celsciusweg 22 | 6662 PX | Elst (gld) | +31 481 353 868
| disclaimer | ēM-solutions | CMS