storingen & onderhoud

"Waar mensen werken, worden fouten gemaakt" is een veel voorkomende uitspraak, net als "storingen komen nou eenmaal voor". Natuurlijk zijn storingen en fouten niet te voorkomen en betreuren wij iedere onderbreking die door dergelijke situaties zijn ontstaan, ook al kunnen wij hier vaak geen invloed op uitoefenen.

De kans op storingen is relatief klein. Toch komen ze voor omdat, ondanks onze strikte werkwijze en procedures, er veel invloeden zijn die oncontroleerbaar zijn. Denk hierbij aan het ondoorzichtige internet, dienstverleners, schakels in de keten maar ook de kwaadwilligen die het tot sport maken zo veel mogelijk schade te veroorzaken.

Wij werken strikt; dat wil zeggen dat de volgende zaken voor ons logisch zijn:

  • Wij werken uitsluitend met de door ons geschreven of gecontroleerde scripts.
  • Wij werken uitsluitend op door ons gecontroleerde of beheerde hardware.
  • We kennen onze leveranciers, partners en programmeurs.
  • We kennen een strikte manier van testen, telkens weer.

En mocht het dan toch eens mis gaan op onze omgeving en u daar niets aan kon doen (dus het is geen gebruikersfout):

  • Op onze omgevingen lossen wij met hoge prioriteit de storing op.
  • Wij belasten u geen kosten door om de omgeving te herstellen.
  • Wij evalueren de oorzaak en verbeteren ons product.

Wat verwachten we van u:

  • U plaatst geen scrips, wachtwoorden of gegevens.
  • U begrijpt dat wij u geen toegang op root, ftp of script geven.
  • U onze aanbevelingen gebruikt.

Voor de volledigheid melden wij dat naast bovengenoemde spelregels er contract-, licentie- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn. Bij gebruik van onze producten zijn deze voorwaarden van toepassing. 

©2015 ²M-solutions | verenigingssoftware
onlineleden.nl is één van de onderscheidende ICT oplossingen van ²M-solutions
Celsciusweg 22 | 6662 PX | Elst (gld) | +31 481 353 868
| disclaimer | ēM-solutions | CMS