Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij ²M-solutions. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ²M-solutions of een van haar onderliggende bedrijven is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van ²M-solutions of zijn eigendom van de respectievelijke genoemde eigenaar. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ²M-solutions is het uitdrukkelijk niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan ²M-solutions niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. ²M-solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van weke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Acceptatie
Gebruik maken van de mogelijkheden die aangeboden worden via deze website zijn volledig op vrijwillige basis en eigen initiatief. ²M-solutions geeft uitdrukkelijk geen toestemming de gegevens op te nemen in adresbestanden, mailinglijsten of bestanden waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd door de gegevens te verkopen.

Bij gebruik van een of meerdere genoemde site(s) accepteert u onvoorwaardelijk bovengenoemde.

Gebruikte techniek:

Deze website is gemaakt met behulp van het door ons ontwikkelde ²M-manager Content Management Systeem.

Met behulp van dit systeem bent u in staat de verschillende publiekelijke mogelijkheden die onlineleden biedt rechtstreeks te tonen in uw websites.

Maakt u gebruik van een door u zelf ontwikkelde website dan zijn uiteraard diverse opties beschikbaar om data uit de onlineleden database te tonen.
Ons team kan u uitgereid adviseren over de (on)mogelijkheden van deze functies.

©2015 ²M-solutions | verenigingssoftware
onlineleden.nl is één van de onderscheidende ICT oplossingen van ²M-solutions
Celsciusweg 22 | 6662 PX | Elst (gld) | +31 481 353 868
| disclaimer | ēM-solutions | CMS